• Viti 2017

  • 03/04/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 176 të KGJK-së
  • 13/03/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 174 të KGJK-së
  • 27/02/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 173 të KGJK-së
  • 20/02/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 172 të KGJK-së
  • 03/02/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 170 të KGJK-së