• Viti 2018

  • 01/03/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 199 të KGJK-së
  • 15/02/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 198 të KGJK-së
  • 19/01/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 197 të KGJK-së
  • 17/01/2018
   • Vendim KGJK 369/17- Lista e gjyqtarve me mandat të përhershëm të që do ti nënshtrohen vlerësimit të performancës sipas metodës Random