• Viti 2015

  • 31/12/2015
   • Vendimet e Mbledhjes së 144 të KGJK-së
  • 30/12/2015
   • Vendimet e Mbledhjes së 143 të KGJK-së
  • 02/12/2015
   • Vendimet e Mbledhjes së 142 të KGJK-së
  • 18/11/2015
   • Vendimet e Mbledhjes së 141 të KGJK-së
  • 11/11/2015
   • Vendimet e Mbledhjes së 140 të KGJK-së
  • 04/11/2015
   • Vendimet e Mbledhjes së 139 të KGJK-së
  • 21/10/2015
   • Vendimet e Mbledhjes së 138 të KGJK-së