• Viti 2016

  • 29/12/2016
   • Vendimet e Mbledhjes së 169 të KGJK-së
  • 12/12/2016
   • Vendimet e Mbledhjes së 168 të KGJK-së
  • 29/11/2016
   • Vendimet e Mbledhjes së 166 të KGJK-së
  • 07/11/2016
   • Vendimet e Mbledhjes së 165 të KGJK-së
  • 13/10/2016
   • Vendimet e Mbledhjes së 164 të KGJK-së
  • 12/10/2016
   • Vendimet e Mbledhjes së 163 të KGJK-së
  • 22/09/2016
   • Vendimet e Mbledhjes së 162 të KGJK-së
  • 09/08/2016
   • Vendimet e Mbledhjes së 160 te KGJK-së
  • 08/08/2016
   • Vendimet e Mbledhjes së 159 te KGJK-së
  • 21/07/2016
   • Vendimet e Mbledhjes së 158 te KGJK-së