• Viti 2017

  • 27/12/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 196 të KGJK-së
  • 13/12/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 194/1 të KGJK-së
  • 13/12/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 194/2 të KGJK-së
  • 16/11/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 193 të KGJK-së
  • 31/10/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 192 të KGJK-së
  • 18/10/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 191 të KGJK-së
  • 09/10/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 190/1 të KGJK-së
  • 09/10/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 190/2 të KGJK-së
  • 09/10/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 190/3 të KGJK-së
  • 08/10/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 189 të KGJK-së