• Viti 2018

  • 30/11/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 208 të KGJK-së
  • 24/10/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 207 të KGJK-së
  • 19/09/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 206 të KGJK-së
  • 17/08/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 205 të KGJK-së
  • 06/06/2018
   • Vendimi i përbashkët KGJK - KPK
  • 30/05/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 204 të KGJK-së
  • 16/05/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 203 të KGJK-së
  • 02/05/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 202 të KGJK-së
  • 30/03/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 201 të KGJK-së
  • 15/03/2018
   • Vendimet e Mbledhjes së 200\1 të KGJK-së
 • 2