28/07/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 185 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të KosovëS thirret mbledhjen e 185 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 31 korrik 2017 (e hënë) nga ora 10:00 në objektin e Sekret ... Me shume
20/07/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 184 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 184 –të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 21 korrik 2017 (e premte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretar ... Me shume
29/06/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 183 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 183 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 30 qershor 2017 (e premte) nga ora 14:00 në objektin e Sek ... Me shume
22/06/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 182 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 182 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 23 qershor 2017 (e premte) nga ora 14:00 në objektin e Sek ... Me shume
30/05/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 180 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 180 –të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 31 maj 2017 (e mërkure) nga ora 14:00 në objektin e Sekretar ... Me shume
15/05/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 179 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 179 –të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 16 maj 2017 (e marte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
25/04/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 178 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 178 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 27 prill 2017 (e enjte) nga ora 13:00 në objektin e Sekre ... Me shume
18/04/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 177 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 177–të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 18 prill 2017 (e martë)nga ora 13:00 në objektin e Sekretariat ... Me shume
27/03/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 176 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 176 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 28 mars 2017 (e marte)nga ora 13:00 në objektin e Sekretariat ... Me shume
14/03/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 175 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 175 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 15 mars 2017 (e merkur)nga ora 14:00 në objektin e Sekreta ... Me shume