30/10/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 192 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 192 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 31 tetor 2017 (e marte) nga ora 14:00 në objektin e Sekret ... Me shume
17/10/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 191 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 191 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 18 tetor 2017 (e mërkure) nga ora 14:00 në objektin e Sekreta ... Me shume
09/10/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 190 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 190 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 9 tetor 2017 (e hëne) nga ora 14:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
07/09/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 189 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 189 –të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 8 shtator 2017 (e premte) nga ora 14:00 në objektin e Sekret ... Me shume
08/08/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 187 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Th ë rr a s Mbledhjen e 187 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 09 gusht 2017 (e mërkure) nga ora 14:00 në objekti ... Me shume
02/08/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 186 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 186 – të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 03 gusht 2017 (e enjte) nga ora 14:00 në objektin e Sekre ... Me shume
28/07/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 185 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të KosovëS thirret mbledhjen e 185 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 31 korrik 2017 (e hënë) nga ora 10:00 në objektin e Sekret ... Me shume
20/07/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 184 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 184 –të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 21 korrik 2017 (e premte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretar ... Me shume
29/06/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 183 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 183 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 30 qershor 2017 (e premte) nga ora 14:00 në objektin e Sek ... Me shume
22/06/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 182 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 182 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 23 qershor 2017 (e premte) nga ora 14:00 në objektin e Sek ... Me shume