03/03/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 174 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 174 –te të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 6 mars 2017 (e hene)nga ora 14:00 në objektin e Sekretaria ... Me shume
07/02/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 173 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 173-të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 8 shkurt 2017 (e mërkure)nga ora 14:00 në objektin e Sekretar ... Me shume
23/01/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 172 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 172–të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 23 janar 2017 (e hëne) nga ora 14:00 në objektin e Sekretariat ... Me shume
11/01/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 170 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës ... Me shume
07/12/2016
Rendi i ditës për mbledhjën e 168 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 168- të e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 8 dhjetor 2016 (e enjte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretar ... Me shume
15/11/2016
Rendi i ditës për mbledhjën e 166 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret ... Me shume
27/10/2016
Rendi i ditës për mbledhjën e 165 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret ... Me shume
05/10/2016
Rendi i ditës për mbledhjën e 164 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 164- të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 06 tetor 2016 (e enjte) nga ora 10:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
23/09/2016
Rendi i ditës për mbledhjën e 163 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 163- të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 27 shtator 2016 (e martë) nga ora 14:00 në objektin e Sekreta ... Me shume
09/09/2016
Rendi i dites për mbledhjën e 162 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 162- të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 14 shtator 2016 (e mërkurë) nga ora 14:00 në objektin e Sekr ... Me shume