30/05/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 180 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 180 –të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 31 maj 2017 (e mërkure) nga ora 14:00 në objektin e Sekretar ... Me shume
15/05/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 179 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 179 –të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 16 maj 2017 (e marte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
25/04/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 178 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 178 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 27 prill 2017 (e enjte) nga ora 13:00 në objektin e Sekre ... Me shume
18/04/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 177 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 177–të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 18 prill 2017 (e martë)nga ora 13:00 në objektin e Sekretariat ... Me shume
27/03/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 176 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 176 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 28 mars 2017 (e marte)nga ora 13:00 në objektin e Sekretariat ... Me shume
14/03/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 175 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 175 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 15 mars 2017 (e merkur)nga ora 14:00 në objektin e Sekreta ... Me shume
03/03/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 174 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 174 –te të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 6 mars 2017 (e hene)nga ora 14:00 në objektin e Sekretaria ... Me shume
07/02/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 173 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 173-të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 8 shkurt 2017 (e mërkure)nga ora 14:00 në objektin e Sekretar ... Me shume
23/01/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 172 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 172–të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 23 janar 2017 (e hëne) nga ora 14:00 në objektin e Sekretariat ... Me shume
11/01/2017
Rendi i ditës për mbledhjën e 170 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës ... Me shume