07/12/2016
Rendi i ditës për mbledhjën e 168 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 168- të e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 8 dhjetor 2016 (e enjte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretar ... Me shume
15/11/2016
Rendi i ditës për mbledhjën e 166 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret ... Me shume
27/10/2016
Rendi i ditës për mbledhjën e 165 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret ... Me shume
05/10/2016
Rendi i ditës për mbledhjën e 164 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 164- të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 06 tetor 2016 (e enjte) nga ora 10:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
23/09/2016
Rendi i ditës për mbledhjën e 163 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 163- të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 27 shtator 2016 (e martë) nga ora 14:00 në objektin e Sekreta ... Me shume
09/09/2016
Rendi i dites për mbledhjën e 162 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 162- të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 14 shtator 2016 (e mërkurë) nga ora 14:00 në objektin e Sekr ... Me shume
26/08/2016
Rendi i dites për mbledhjën e 161 të KGJK-së
Rendi i dites KGJK mbledhja e 161 ... Me shume
20/07/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 159 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Th ë rr a s mbledhjen e 159 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 21 korrik 2016 (e enjte) nga ora 14:00 në objektin e Sekre ... Me shume
28/06/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 158 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja 158 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 28 qershor 2016 (e martë) nga ora 14:00 në objektin e Sekretariat ... Me shume
20/05/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 157 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 157 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 25 maj 2016 (e merkurë) nga ora 14:00 në objektin e Sekretaria ... Me shume