25/04/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 155 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 155 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 27 prill 2016 (e mërkurë) nga ora 14:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
04/04/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 153 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 153 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 6 prill 2016 (e mërkurë) nga ora 10:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
11/03/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 151 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thërras mbledhjen e 151 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 16 mars 2016 (e mërkurë) nga ora 10:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
03/03/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 150 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 150 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 4 mars 2016 (e premte) nga ora 17:00 në objektin e Sekretariati ... Me shume
26/02/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 149 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 149 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 2 mars 2016 (e mërkurë) nga ora 10:00 në objektin e Sekretariati ... Me shume
08/02/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 148 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 148 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 10 shkurt 2016 (e mërkurë) nga ora 10:00 në objektin e Sekreta ... Me shume
31/01/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 147 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 147 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 02 shkurt 2016 (e martë) nga ora 13:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
26/01/2016
Rendi i ditës për mbledhjen e jashtëzakonshme(147) të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 147 (e jashtëzakonshme) të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 27 janar 2016 (e mërkurë) nga ora 14:00 në Ho ... Me shume
18/01/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 146 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 146 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 20 janar 2016 (e mërkurë) nga ora 10:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
06/01/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 144 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhjen e 145 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 13 janar 2016 (e mërkurë) nga ora 13:00 në objektin e Sekretari ... Me shume