31/01/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 147 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 147 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 02 shkurt 2016 (e martë) nga ora 13:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
26/01/2016
Rendi i ditës për mbledhjen e jashtëzakonshme(147) të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 147 (e jashtëzakonshme) të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 27 janar 2016 (e mërkurë) nga ora 14:00 në Ho ... Me shume
18/01/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 146 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 146 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 20 janar 2016 (e mërkurë) nga ora 10:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
06/01/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 144 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhjen e 145 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 13 janar 2016 (e mërkurë) nga ora 13:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
28/12/2015
Rendi i ditës mbledhja e jashtëzakonshme
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e jashtëzakonshme të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 30 dhjetor 2015 (e mërkurë) nga ora 13:00 në objekt ... Me shume
11/12/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 143 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 143-të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 16 dhjetor 2015 (e mërkurë) nga ora 13:00 në objektin e Sekretar ... Me shume
02/12/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 142 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 142-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 2 dhjetor 2015 (e mërkurë) nga ora 13:00 në objektin e Sekr ... Me shume
16/11/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 141 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Th ë rr a s mbledhjen e 140-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 9 nëntor 2015 (e hënë) nga ora 14:00 në objektin e Sekret ... Me shume
06/11/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 140 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Th ë rr a s mbledhjen e 140-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 9 nëntor 2015 (e hënë) nga ora 14:00 në objektin e Sek ... Me shume
01/11/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 139 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Th ë rr a s mbledhjen e 139-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 4 nëntor 2015 (e mërkurë) nga ora 10:00 në objektin e ... Me shume