16/11/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 141 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Th ë rr a s mbledhjen e 140-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 9 nëntor 2015 (e hënë) nga ora 14:00 në objektin e Sekret ... Me shume
06/11/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 140 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Th ë rr a s mbledhjen e 140-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 9 nëntor 2015 (e hënë) nga ora 14:00 në objektin e Sek ... Me shume
01/11/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 139 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Th ë rr a s mbledhjen e 139-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 4 nëntor 2015 (e mërkurë) nga ora 10:00 në objektin e ... Me shume
14/10/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 138 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thërras mbledhjen e 138-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 21 tetor 2015 (e mërkurë) nga ora 10:00 në objektin e Sekreta ... Me shume
22/09/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 137 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thërras mbledhjen e 137-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 25 shtator 2015 (e premte) nga ora 13:00 në objektin e Sekret ... Me shume
17/09/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 136 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thërras mbledhjen e 136-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 18 shtator 2015 (e premte) nga ora 14:00 ... Me shume
08/09/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 135 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thërras mbledhjen e 135-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 09 shtator 2015 (e mërkurë) nga ora 13:00 në objektin e Sekre ... Me shume
29/08/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 133 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thërras vazhdimin e mbledhjes së 133-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datën 30 korrik 2015 (e enjte) nga ora 13:00 në objek ... Me shume
30/06/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 132 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thërras mbledhjen e 132-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 01 korrik 2015 (e mërkurë) nga ora 14:00 në objektin e Sekret ... Me shume
24/06/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 131 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thërras mbledhjen e 131-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 25 qershor 2015 (e enjte) nga ora 14:30 në objektin e Sekreta ... Me shume