06/01/2016
Rendi i ditës për mbledhjen 144 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhjen e 145 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 13 janar 2016 (e mërkurë) nga ora 13:00 në objektin e Sekretari ... Me shume
28/12/2015
Rendi i ditës mbledhja e jashtëzakonshme
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e jashtëzakonshme të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 30 dhjetor 2015 (e mërkurë) nga ora 13:00 në objekt ... Me shume
11/12/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 143 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 143-të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 16 dhjetor 2015 (e mërkurë) nga ora 13:00 në objektin e Sekretar ... Me shume
02/12/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 142 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 142-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 2 dhjetor 2015 (e mërkurë) nga ora 13:00 në objektin e Sekr ... Me shume
16/11/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 141 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Th ë rr a s mbledhjen e 140-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 9 nëntor 2015 (e hënë) nga ora 14:00 në objektin e Sekret ... Me shume
06/11/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 140 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Th ë rr a s mbledhjen e 140-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 9 nëntor 2015 (e hënë) nga ora 14:00 në objektin e Sek ... Me shume
01/11/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 139 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Th ë rr a s mbledhjen e 139-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 4 nëntor 2015 (e mërkurë) nga ora 10:00 në objektin e ... Me shume
14/10/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 138 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thërras mbledhjen e 138-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 21 tetor 2015 (e mërkurë) nga ora 10:00 në objektin e Sekreta ... Me shume
22/09/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 137 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thërras mbledhjen e 137-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 25 shtator 2015 (e premte) nga ora 13:00 në objektin e Sekret ... Me shume
17/09/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 136 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thërras mbledhjen e 136-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 18 shtator 2015 (e premte) nga ora 14:00 ... Me shume