20/05/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 128 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës th ë rr a s mbledhjen e 128 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 22 maj 2015 (e premte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretari ... Me shume