08/09/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 135 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thërras mbledhjen e 135-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 09 shtator 2015 (e mërkurë) nga ora 13:00 në objektin e Sekre ... Me shume
29/08/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 133 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thërras vazhdimin e mbledhjes së 133-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datën 30 korrik 2015 (e enjte) nga ora 13:00 në objek ... Me shume
30/06/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 132 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thërras mbledhjen e 132-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 01 korrik 2015 (e mërkurë) nga ora 14:00 në objektin e Sekret ... Me shume
24/06/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 131 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thërras mbledhjen e 131-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 25 qershor 2015 (e enjte) nga ora 14:30 në objektin e Sekreta ... Me shume
20/05/2015
Rendi i ditës për mbledhjen 128 të KGJK-së
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës th ë rr a s mbledhjen e 128 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 22 maj 2015 (e premte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretari ... Me shume