Rendi i ditës për mbledhjën e 170 të KGJK-së
11/01/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Thirret mbledhja e 170 të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 13 janar 2017 (e premte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Shkarko Agjendën