Rendi i ditës për mbledhjën e 172 të KGJK-së
23/01/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 172–të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 23 janar 2017 (e hëne) nga ora 14:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Për mbledhje propozoj këtë

Rend Dite

 

Shkarko Agjendën