Rendi i ditës për mbledhjën e 174 të KGJK-së
03/03/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 174 –te të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 6 mars 2017 (e hene)nga ora 14:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.