Rendi i ditës për mbledhjën e 176 të KGJK-së
27/03/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 176 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 28 mars 2017 (e marte)nga ora 13:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.