Rendi i ditës për mbledhjën e 178 të KGJK-së
25/04/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 178 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 27 prill 2017 (e enjte) nga ora 13:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës