Rendi i ditës për mbledhjën e 179 të KGJK-së
15/05/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret mbledhja e 179 –të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 16 maj 2017 (e marte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.