Rendi i ditës për mbledhjën e 182 të KGJK-së
22/06/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 182 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 23 qershor 2017 (e premte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.