Rendi i ditës për mbledhjën e 186 të KGJK-së
02/08/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 186 – të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 03 gusht 2017 (e enjte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.