Rendi i ditës për mbledhjën e 189 të KGJK-së
07/09/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 189 –të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 8 shtator 2017 (e premte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.