Rendi i ditës për mbledhjën e 193 të KGJK-së
16/11/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 193 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 16 nëntor 2017 (e enjte) nga ora 13:30 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.