Rendi i ditës për mbledhjën e 194 të KGJK-së
06/12/2017
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mledhja e 194 –të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 7 dhjetor 2017 (e enjte) nga ora 13:30 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.