Rendi i ditës për mbledhjën e 197 të KGJK-së
18/01/2018
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 197 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 19 janar 2018 (e premte) nga ora 14:00 në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.