Rendi i ditës për mbledhjën e 198 të KGJK-së
14/02/2018
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 198 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 15 shkurt 2018 (e enjte) nga ora 13:30, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.