Rendi i ditës për mbledhjën e 199 të KGJK-së
28/02/2018
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Thirret Mbledhja e 199 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 1 mars 2018 (e enjte ) nga ora 13:30, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.