Rendi i ditës për mbledhjën e 200 të KGJK-së
14/03/2018
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 200 –të, Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 15 mars 2018 (e enjte ) nga ora 13:30, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës