Rendi i ditës për mbledhjën e 201 të KGJK-së
27/03/2018
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhjen e 201 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 30 mars 2018 (e premte ) nga ora 13:30, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës