Rendi i ditës për mbledhjën e 203 të KGJK-së
30/04/2018
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 203 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 2 maj 2018 (e merkure) nga ora 14:00, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.