Rendi i ditës për mbledhjën e 205 të KGJK-së
19/07/2018
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 205–të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 20 korrik 2018 (e premte ) nga ora 13:30, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.