Rendi i ditës për mbledhjën e 206 të KGJK-së
12/09/2018
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 206–të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 12 shtator 2018 (e merkure) nga ora 13:00, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës