Rendi i ditës për mbledhjën e 207 të KGJK-së
23/10/2018
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 207–të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 24 shtator 2018 (e mërkure) nga ora 13:30, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 207–të e Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 24 shtator 2018 (e mërkure ) nga ora 13:30, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.