Rendi i ditës për mbledhjën e 208 të KGJK-së
02/12/2018
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 208–të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 30 nëntor 2018 (E Premte) nga ora 13:30, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës