Rendi i ditës për bledhjën e 210 të KGJK-së
10/01/2019
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 210–të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 10 janar 2019 (E Enjte) nga ora 13:30, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës