Rendi i ditës për bledhjën e 211 të KGJK-së
21/01/2019
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 211–të, të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 24 janar 2019 (E Enjte) nga ora 13:30, në Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.