Rendi i ditës për bledhjën e 213 të KGJK-së
13/02/2019
Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thirret mbledhja e 213–të, të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datën 14 shkurt 2019 (E Enjte) nga ora 13:30, në sallën e takimeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.