• Skender Çoçaj
  Kyesues i KGJK-së

  Skender Çoçaj është kryesues i KGJK-së dhe gjyqtar i departamentit të krimeve të rënda si dhe udhëheqës i departamentit të përgjithshëm në Gjykatën Themelore n&eum... Me shume

 • Anita Prenaj Krasniqi
  Anëtare e KGJK-së

  Anita Prenaj Krasniqi është gjyqtare në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Gjyqtarja Krasniqi ka diplomuar në Fakultetin Juridik , Universiteti i Prisht... Me shume

 • Armend Berisha
  Anëtar i KGJK-së

  Armend Berisha është gjyqtar i Departamentit të Përgjithshëm në Gjykatën Themelore në Pejë. Diplomoi në vitin 2004 në Fakultetin Juridik në Universitetin e Pr... Me shume

 • Ćerim Fazliji
  Anëtar i KGJK-së

  Ćerim Fazliji është gjyqtar i Kolegjit Specializuar I në Dhomen e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.Diplomoi  në Fakultetin Juridik, Univerziteti i Sarajevës, Republika e Bosnës dh... Me shume

 • Dr.sc. Nehat Idrizi
  Anëtar i KGJK-së

  Nehat Idrizi është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni Civil në Gjykatën e Apelit. Gjyqtari Idrizi ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtin&eum... Me shume

 • Gjimshit Galushi
  Anëtar i KGJK-ës

  Gjimshit Galushi diplomoi në Fakultetin Juridik pranë Universitetit të Prishtinës në vitin 1994. Në vitin 2000 punoi si gjyqtar në Gjykatën Komunale në Dragash, kurse pas nj... Me shume

 • Makifete Saliuka
  Anëtare e KGJK-së

  Makifete Saliuka është gjyqtare në Departamentin e përgjithshëm në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës n&eum... Me shume

 • Manushe Karaqi
  Anëtare e KGJK-së

  Manushe Karaqi është gjyqtare në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 1988, kurse provimin e jurisprud... Me shume

 • Muhamet Rexha
  Anëtar i KGJK-së

  Muhamet Rexha është gjyqtar në Gjykatën Supreme. Ka diplomuar në vitin 1983 në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Ndërsa, në vitin 2002 mbaroi studimet pas ... Me shume

 • Nenad Laziq
  Anëtar i KGJK-së

  Nenad Llaziq  është gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil  në Gjykatën e Apelit. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës, n&... Me shume

 • Radojka Trifunović
  Anëtare e KGJK-së

  Radojka Trifunović është anëtare e Këshillit Gjyqësor të Kosovës e zgjedhur prej Kuvendit të Republikës së Kosovës. Zonja Trifunović ka diplomuar në Fakultetin Juridik, ... Me shume