Njoftim
20/06/2018
Njoftohen të gjithë kandidatët e cekur në listen e bashkangjitur se testin me shkrim nga lëmia penale dhe civile do të mbahet me datë: 30.06.2018 dhe 01.07.2018 me fillim në ora 10:00, në objektin e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike dhe Zhvillim në Vushtrri.