FTESË
09/01/2019
Ftoheni të merrni pjesë në takimin e jashtëzakonshëm të Këshillit Gjyqësor të Kosovës që do të mbahet me datë 10 janar 2019 (E Enjte) me fillim nga ora 13:30, në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë, Rr. “Luan Haradinaj”, nr. 133, Prishtinë.

Ftoheni të merrni pjesë në  takimin e jashtëzakonshëm të Këshillit Gjyqësor të Kosovës që do të mbahet me datë 10 janar 2019 (E Enjte) me fillim nga ora 13:30, në objektin e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë, Rr. “Luan Haradinaj”, nr. 133, Prishtinë.

Temë e takimit do të jetë: “Qasja e avokatëve në objektet e Gjykatave të Kosovës”.