FTESË PËR MEDIA
13/02/2019
Të nderuar, Ju ftojmë në Mbledhjen e 213–të, të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK).

Të nderuar,

Ju ftojmë në Mbledhjen e 213–të, të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK).

Datë: 14 shkurt 2019 (nesër).

Ora: 13:30.

Tema: Përzgjedhja e Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Takimi do të mbahet në sallën e takimeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Ftohen mediat që të përcjellin këtë aktivitet.

Ju mirëpresim!