KOMUNIKATË PËR MEDIA
11/08/2015
Sipas propozimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Presidentja e Republikës së Kosovës znj. Atifete Jahjaga emëroi dhjetë (10) gjyqtarë. Kandidatët e emëruar janë si në vijim:
  1. Muhamet Rexha – gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës.

  2. Beshir Islami – gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Agjencionit Kosovar të Pronës në Gjykatën Supreme të Kosovës.

  3. Mahir Tutuli – gjyqtar në Gjykatën e Apelit.

  4. Hava Haliti – gjyqtare në Gjykatën e Apelit.

  5. Albert Zogaj – gjyqtar në Gjykatën e Apelit.

  6. Isa Shala - gjyqtar në Gjykatën e Apelit.

  7. Nehat Idrizi - gjyqtar në Gjykatën e Apelit.

  8. Qerim Ademaj – gjyqtar në Gjykatën e Apelit.

  9. Rafet Haxhaj – gjyqtar në Gjykatën e Apelit.

  10. Fejzullah Rexhepi - gjyqtar në Gjykatën e Apelit.