FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
18/07/2016
Dt. 18.07.2016 Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se kërkojmë objekt me qira për “Gjykatës Themelore në Prishtinë dega Fushe Kosovë” përmes procedurës së Ftesës Publike, të vlerësuar nga qeramarrësi si në vijim: