Njoftim për kandidatët për Gjyqtarë
08/11/2016
Pas shqyrtimit të ankesave nga ana e Komisionit për Rishqyrtim (Rregullorja e KGJK 05/2016) dhe Vendimit të KGJK-së, i datës 28.10.2016 (pragu i kalueshmërisë), Komisioni për Rekrutim i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ri-shpallë listën e kandidateve me rezultatet përfundimtare të testit kualifikues për gjyqtar të cilët e kanë fituar të drejtën për të vazhduar tutje me procesin.


RI-SHPALLË LISTEN E KANDIDATËVE DHE REZULTATET NË TESTIN KUALIFIKUES

Shkarko Listën