Njoftim
24/11/2016
Lista e personave që kanë aplikuar për kryetarë të gjykatave themelore dhe degëve të këtyre gjykatave:

GJYKATA E APELIT:
EMRI MBIEMRI

1 HASAN (BARDH) SHALA
2 XHEVDET (IMER) ABAZI
3 TONKA BERISHAJ

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË:
EMRI MBIEMRI

1 KRENAR (RAMADAN) BERISHA
2 AFËRDITA (IDRIZ) BYTYÇI
3 VESEL (ISUF) ISMAILI
4 ARBEN (AVDULLAH) HOTI
5 BEQIR KALLUDRA
6 HAMDI (RAMADAN) IBRAHIMI

GJYKATA THEMELORE DEGA LIPJAN:
EMRI MBIEMRI

1 AVDIRRAHMAN (HAJRIZ) GASHI
2 SHASIVAR (BAHTI) HOTI
3 ISA (SHYQERI) GASHI

GJYKATA THEMELORE DEGA GRAQANICË:
EMRI MBIEMRI

1 MILENA (BRANISLAV) DERIC


GJYKATA THEMELORE PRIZREN:
EMRI MBIEMRI

1 YMER (ADEM) HOXHA

GJYKATA THEMELORE DEGA SUHAREKË:
EMRI MBIEMRI

1 SHABAN ZEQIRAJ
2 NUREDIN (BAKI) ABAZI


GJYKATA THEMELORE DEGA DRAGASH:
EMRI MBIEMRI

1 SABAHETA (BRAIM) KURTESHI

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË:
EMRI MBIEMRI

1 VATON (HILMI) DURGUTI

GJYKATA THEMELORE DEGA MALISHEVË:
EMRI MBIEMRI

1 LULZIM (ADEM) PAÇARIZI
2 LUTFI (SHEFSHET) SHALA

GJYKATA THEMELORE DEGA RAHOVEC:
EMRI MBIEMRI
Nuk ka konkurruar asnjë kandidatë

GJYKATA THEMELORE DEGA DEÇAN:
EMRI MBIEMRI

1 SAFETE (IDRIZ) TOLAJ
2 SULLTAN (ALI) DOBRAJ


GJYKATA THEMELORE DEGA KLINË:
EMRI MBIEMRI

1 JASHAR (HAXHI) GASHI
2 PRENK (PALUSH) PALUSHI


GJYKATA THEMELORE DEGA ISTOG:
EMRI MBIEMRI

1 ARBEN (SHABAN) MUSTAFAJ
2 DAUT (REXHEP) DEMIRAJ
3 GANI (MUHARREM) RUGOVA


GJYKATA THEMELORE DEGA VUSHTRRI:
EMRI MBIEMRI

1 LIRIDON (RUZHDI) MALOKU
2 FERKI (HASAN) XHAFERI
3 RIFAT (MURSEL) BLLATA


GJYKATA THEMELORE DEGA SKENDERAJ:
EMRI MBIEMRI

1 HAJRULLAH (AVDYL) ARUQI


GJYKATA THEMELORE GJILAN:
EMRI MBIEMRI

1 NASER (SHUKRI) MALIQI
2 VELI (ALI) KRYEZIU
3 AZIZ (RIZA) SHAQIRI
4 ZYHDI (HAZIR) HAZIRI

GJYKATA THEMELORE DEGA VITI:
EMRI MBIEMRI

1 SKENDER (BEQIR) SHEFKIU

GJYKATA THEMELORE DEGA NOVOBËRDË:
EMRI MBIEMRI

1 HASAN (HAMIT) SADIKU


GJYKATA THEMELORE FERIZAJ:
EMRI MBIEMRI

1 ELMAZ (FERAT) ZENUNI
2 BASHKIM (HYSEN) HYSENI

GJYKATA THEMELORE DEGA SHTËRPCË:
EMRI MBIEMRI

1 ADEM (RRUSTEM) SHABANI
2 MUSA (RIZA) KONXHELI