02/12/2015
FTESË PËR MEDIA
Këshilli Gjyqësor i Kosovës organizon Konferencën e pestë (5) Vjetore Gjyqësore në Kosovë e cila mbështetet nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Misioni në Kosovë. ... Me shume