18/07/2016
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
Dt. 18.07.2016 Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se kërkojmë objekt me qira për “Gjykatës Themelore në Prishtinë dega Fushe Kosovë” pë ... Me shume
11/03/2016
Njoftim për publik
Anulohet Konkursit nr. 12/2016 (konkurs i Brendshëm) shpallur me date 29 janar 2016 për pozitën; Koordinator i Njësisë për Evidencë Penale, bazuar në zbatim të nenit 27 paragrafi 1 dhe 4, të Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së ... Me shume
24/02/2016
Njoftim
ANULOHET pozita:Dhoma e Posaçme e GJS Zyrtari i Lartë i publikuar në konkursin nr.13/2016 i datës 09.02.2016 në gazetën e përditshme ,,Zëri” ... Me shume
13/01/2016
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se, kërkojmë objekt me qira për "Gjykatën Themelore në Prishtinë , dega Fushë Kosovë” Ritenderim 3, përmes procedurës së Ftesës Publike, të vlerësuar nga qeramarrësi si n ... Me shume
06/01/2016
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se kërkojmë objekt me qira për Gjykatën Themelore Ferizaj, Ritenderim 3, përmes procedurës së Ftesës Publike, të vlerësuar nga qeramarrësi si në vijim: ... Me shume
24/12/2015
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se kërkojmë objekt me qira për “Gjykatës Themelore në Prishtinë dega Fushe Kosovë” Ritenderim 1, përmes procedurës së Ftesës Publike, të v ... Me shume
10/12/2015
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se kërkojmë objekt me qira për “Gjykatësn Themelore në Prishtinë, dega Fushë Kosovë” Ritenderim 1, përmes procedurës së Ftesës Publike, të vlerësuar nga qeramarrësi si ... Me shume