24/12/2015
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se kërkojmë objekt me qira për “Gjykatës Themelore në Prishtinë dega Fushe Kosovë” Ritenderim 1, përmes procedurës së Ftesës Publike, të v ... Me shume
10/12/2015
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se kërkojmë objekt me qira për “Gjykatësn Themelore në Prishtinë, dega Fushë Kosovë” Ritenderim 1, përmes procedurës së Ftesës Publike, të vlerësuar nga qeramarrësi si ... Me shume