18/07/2016
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
Dt. 18.07.2016 Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se kërkojmë objekt me qira për “Gjykatës Themelore në Prishtinë dega Fushe Kosovë” pë ... Me shume
11/03/2016
Njoftim për publik
Anulohet Konkursit nr. 12/2016 (konkurs i Brendshëm) shpallur me date 29 janar 2016 për pozitën; Koordinator i Njësisë për Evidencë Penale, bazuar në zbatim të nenit 27 paragrafi 1 dhe 4, të Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së ... Me shume
24/02/2016
Njoftim
ANULOHET pozita:Dhoma e Posaçme e GJS Zyrtari i Lartë i publikuar në konkursin nr.13/2016 i datës 09.02.2016 në gazetën e përditshme ,,Zëri” ... Me shume
13/01/2016
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se, kërkojmë objekt me qira për "Gjykatën Themelore në Prishtinë , dega Fushë Kosovë” Ritenderim 3, përmes procedurës së Ftesës Publike, të vlerësuar nga qeramarrësi si n ... Me shume
06/01/2016
FTESË PUBLIKE PËR QERAMARRJE
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se kërkojmë objekt me qira për Gjykatën Themelore Ferizaj, Ritenderim 3, përmes procedurës së Ftesës Publike, të vlerësuar nga qeramarrësi si në vijim: ... Me shume