Konferenca e pestë e Gjyqësorit të Kosovës (8)
Foto nga takimi i konferencës së pestë të gjyqësorit të Kosovës