• Afërdita Bytyçi
  Kryetare e Gjykatës

  Aferdita Bytyqi je sudija Osnovnog suda u Pristini Departman za teska krivicna dela. Sudija Bytyqi diplomirala je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Pristini 1996 godine. Pravosudni ispit polozila je 2003 godine, od 2002 godine do 2003 godine oba... Pročitaj više

 • Adnan Konushevci
  Sudija

  Adnan Konushevci je sudija Opsteg Departmana Osnovnog suda u pristini. Sudija Konushevci diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2007 godine. Pravosudni ispit polozio 2010 godine. Strucnu praksu odrzao od 2008 -2009 godine u Vrh... Pročitaj više

 • Agim Kuçi
  Sudija

  Agim Kuqi je sudija u Opstem departmanu- Divizija za krivicna pitanja u Osnovnom sudu u Pristini. Sudija Kuqi diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2006 godine. Pravosudni ispit je polozio 2011 godine dok je strucni praksu oba... Pročitaj više

 • Alajdin Tërshnjaku
  Sudija

   Alajdin Tërshnjaku je sudija Osnovnog suda -Opsti Departmana u Pristini. Sudija Tërshnjaku, diplomiro je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u pristini 2005 godine. Pravosudni ispit polozio je 2010 gine sudsku praksu odrzao u Okruzno... Pročitaj više

 • Albina Shabani - Rama
  Sudija Opsteg Departmana- Krivica

  Albina Shabani-Rama je sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman - Divizija za krivicna pitanja. Sudija rama diplomirala je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u pristini 2004 godine, pravosudni ispit polozila je 2013 godine. od 2005 ddo 2013... Pročitaj više

 • Allten Murseli
  Sudija Osnovnog suda u pristini- Departman za teska krivicna dela

   

   Alltën Murseli je sudija osnovnog suda u Pristini Departman za teska krivicna dela. Sudija Murseli diplomirala je na Pravnom faklultetu Univerziteta u Pristini 1989 godine, pravosudni ispit polozila 1992 godine, od 1989 d... Pročitaj više

 • Anita Krasniqi Prenaj
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman

  Anita Prenaj Krasniqi je sudija osnovnog suda u pristini Opsti Departman. Diplomirala je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Pristini 2002 godine, pravosudni ispit polozila 2004 godine, od 2003 do 2004 godine obavljala je duznost sudskog pripravni... Pročitaj više

 • Anita Nikqi Morina
  Sudija Osnovnog suda u Pristini-Opsti Departman-Divizija za prekrsaje

  Anita Nikqi -Morina sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman -Divizija za prekrsaje. Sudija Morina diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerzitet u Pristini 2003 godine. Pravosudni ispit polozila je 2010 godine. Od 2004 do 2008 godine &nbs... Pročitaj više

 • Arben Hoti
  Sudija Opsteg Departmana

  Arben Hoti je sudija u Opstem Departmanu-Divizija za Krivicna pitanja u Osnovnom sudu u Pristini. Sudija Hoti je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2007. Pravosudni ispit zavrsio 2010 godine. Sudsku praksu je odrzao u vremensk... Pročitaj više

 • Arjeta Sadiku
  Sudija

  Arjeta Sadiku sudija Departmana za Upravna pitanja u Osnovnom sudu u Pristini. Sudija Sadiku diplomirala je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Pristini 2007 godine. Pravosudni ispit je polozila 2010 godine. Sudsku praksu odrzala u vremenskom peri... Pročitaj više

 • Asllan Krasniqi
  Sudija Osnovnog suda u Pristini Departman za privredna pitanja

  Asllan Krasniqi je sudija Osnovnog suda u pristini Departman za privredna pitanja. Sudija Krasniqi Diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u pristini 1989 godine. Pravosudni ispit polozio je 2003 godine, sudsku praksu odrzao u Opstinskom su... Pročitaj više

 • Avdirrahman Gashi
  sudija

 • Azra Cakolli
  sudija

 • Bajram Miftari
  Sudija Osnovnog suda u Pristini Departman za Privredna pitanja

  Bajram Miftari je sudija Osnovnog suda u Pristini Departman za privredna puitanja. Sudija Miftari diplomiro je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u pristini 1997 godine. Pravni ispit polozio je 2004 godine, strucnu praksu odrzao u Centar za Socijal... Pročitaj više

 • Beqir Kalludra
  Sudija Osnovnog suda u Pristini - Departman za maloletnike

  Beqir Kalludra je sudija Osnovnog suda u Pristini, Departman za maloletnike, diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 1987 godine. Pravosudni ispit polozio je 2010 godine, dok sudsku praksu u Okruznom sudu u Pristini 2006 godine. ... Pročitaj više

 • Binak Duqi
  sudija

 • Bujar Dobërdolani
  Sudija Osnovnog suda -Opsti Departman

  Bujar Dobërdolani je sudija Osnovnog suda-Opsti Departman u Pristini. Sudija Dobërdolani je diplomiro na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2004 godine. Pravosudni ispit je polagao 2011 godine dok je praksu odrzao u Advokaturu "Rr... Pročitaj više

 • Bujar Muzaqi
  sudija

 • Delushe Halimi
  Sudija Osnovnog suda u pristini-Departman za Upravna pitanja

  Delushe Halimi je sudija Osnovnog suda u pristini Departman za Upravna pitanja. Sudija Halimi diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2004 godine. Pravosudni ispit polozila je 2007 godine. Od 2004 do 2008 godine obavljala je du... Pročitaj više

 • Drita Rexhaj
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman

   Drita Rexhaj je sudija Osnovnog suda u pristini Opsti Departman, diplomirala je na Pravnom fakultetu univerziteta u pristini 1992 godine. Pravosudni ispit polozila je 2003 godine. Od 2002 do 2003 godine bila je sudski pripravnik-volonter u V... Pročitaj više

 • Elife Uka
  Sudija Osnovnog suda u Pristini - Departman za maloletnike

  Elife Uka sudija Osnovnog suda u Pristini Departman za maloletnike. Sudija Uka diplomirala je na pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 1988 godine. Pravosudni ispit polozila 2002 godine. od 1990 do 2000 godine radila je kao pravni referent Trg... Pročitaj više

 • Elmaz Zenuni
  sudija

 • Enver Shabanaj
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Divizija za prekrsaje

  Enver Shabanaj je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman-Divizija za prekrsaje. Sudija Shabanaj diplomiro je na Pravnom fakultetu 1983 godine. Pravosudni ispit polozio je 2004 godine sudsku praksu u Opstinskom sudu u Istoku 1984 godine. T... Pročitaj više

 • Fatime Dermaku
  Sudija

 • Faton Bajrami
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman

  Faton Bajrami je sudija Osnovnog suda u pristini Opsti Departman,. Sudija Bajrami diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2003 godine. Pravosudni ispit polozio 20005 godine. strucnu praksu u Kosovskoj Advokatskoj Komori 2003 do 2... Pročitaj više

 • Franciska Ymeri
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Departman za privredna pitanja

  Franciska Ymeri je sudija Osnovnog suda u Pristini Departman za privredna pitanja. Sudija Ymeri je diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerzitet u Pristini 2004 godine,  pravosudni ispit polozila je 2006  godine. od 2004 do 2005 godine... Pročitaj više

 • Gazmend Bahtiri
  sudija

 • Hajriz Hoti
  Sudija Osnovnog suda u Pristini - Departman za Upravna pitanja

  Hajriz Hoti je sudija Osnovnog suda u Pristini DEpartman za Upravna pitanja, Sudija Hoti je diplomiro na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2001 godine, Pravosudni ispit polozio je 2007 godine, strucnu praksu u Opstinskom sudu u Malisevo, o... Pročitaj više

 • Halide Reka
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman

  Halide Reka je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman. Sudija Reka diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 1999 godine, pravosudni ispit polozila 2003 godine, od 2000 do 2001 godine obaljala je duznost pripravnika u Ud... Pročitaj više

 • Hamdi Ibrahimi
  Sudija

  Hamdi Ibrahimi je predsednik Osnovnog suda u Pristini. Diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Pristini 1984 godine. Pravosudni ispit polozio je 1992 godine. 1984 godine dobio je Naucni naziv Magistar Pravnih nauka-krivica na Univerzitet... Pročitaj više

 • Hasim Sogojeva
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman

  Hasim Sogojeva je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman. Sudija Sogojeva diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 1989 godine. Pravosudni ispit polozio je 2003 godine, sudsku praksu kod advokata Avdullah Prebreza, kao st... Pročitaj više

 • Hidajete Gashi
  Sudija Opsteg Departmana

  Hidajete Gashi je sudija Osnovnog suda u Pristini-Opsti Departman. Sudija Gashi je diplomirala na Pravnom fakultetu Univeziteta u Pristini 2003 godine. Pravosudni ispit je polozila 2006 godine. Od 2004 do 2006 godine  zavrsila je strucnu prak... Pročitaj više

 • Hunaida Pasuli
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman

  Hunaida Pasuli je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman. Sudija Pasuli diplomirala je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Pristini 2001 godine. Pravosudni ispit polozila je 2007 godine, od 2003 do 2012 godine obavljala je duznost Pravnik... Pročitaj više

 • Isuf Makolli
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman

  Isuf Makolli je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman. Sudija Makoli diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u pristini 1987 godine, pravosudni ispit polozio 2004 godine, sudsku praksu u Okruznom javnom tuzilastvu u Pristini 2000 ... Pročitaj više

 • Krenar Berisha
  Sudija Osnovnog suda u Pristini-Departman za Upravna pitanja

  Krenar berisha je sudija Osnovnog suda u Pristini  Departman za Upravna pitanja. Sudija Berisha diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2006 godine. Pravosudni ispit polozio 2010 godine. Strucnu praksu odrzao kod Advokata Az... Pročitaj više

 • Kujtim Krasniqi
  sudija

  Kujtim Krasniqi është gjyqtarë në Departamentin e Përgjithshëm -Divizioni Penal në Gjykatën Themelore në Prishtinë .

 • Latif Xhemajli
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman

  Latif Xhemajli je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman. Sudija Xhemajli diplomiro je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Pristini 1984 godine. Pravosudni ispit polozio je 2008 godine dok sudsku praksu u KPK "Trafku Urban"  od 1984 ... Pročitaj više

 • Lekë Prenaj
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman

  Lek Prenaj je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman. Sudija Prenaj diplomiro je na pravnom fakultetu Univerziteta u pristini 1982 godine. Pravosudni ispit polozio je 2002 godine dok strucnu praksu odrzao u SIZ  za stanovanje kao ruk... Pročitaj više

 • Lindita Jakupi
  Sudija osnovnog suda u Pristini Opsti Departman - Divizija za Prekrsaje

  Lindita Jakupi je sudija osnovnog suda u Pristini Opsti Departman-Divizija za prekrsaje. Sudija Jakupi diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2001 godine, pravosudni ispit polozila 2007 godine. Od 2001 do 2002 godine obavljala... Pročitaj više

 • Lirije Maksutaj
  Sudija Departmana za Upravni postupak

   Lirije Maksutaj je sudija u Osnovnom sudu u Pristini - Opsti Departman -Odeljenje za Upravna pitanja. Sudija Maksutaj diplomirala je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u pristini 2002 godine. Pravosudni ispit polozila 2011 godine. Od 2000 do ... Pročitaj više

 • Luljeta Maxhunaj
  Sudija u Opstem gradjanskom Departmanu

  Luljeta Maxhunaj je sudija u Opstem Depaertmanu-Gradjanska Divizija Osnovnog suda u Pristini. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2001 godine. Pravosudni ispit je položila 2013 godine. Od  2001-2013 godine radila je ka... Pročitaj više

 • Lumnije Krasniqi
  Sudija

  Lumnije Krasniqi je sudija u Departmanu za maloletnike u Osnovnom  suda u Pristini. Sudija Krasniqi je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 1991 godine. Pravosudni ispit je položila 2006 godine.  Od 2006 godine do 200... Pročitaj više

 • Mevlide Kosumi - Qarri
  Sudija Osnovnog suda-Divizija za Prekrsaje u Pristini

  Mevlide Kosumi-Qarri je sudija Opsteg Departmana-Divizija za Prekrsaje u Osnovnom sudu u Pristini. Sudija Kosumi-Qarri je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2002 godine. Pravosnudni ispit zavrsila 2012 godine. Sudsku praksu o... Pročitaj više

 • Mihane Ismajli
  Sudija Opsteg Departmana -Gradjanska Divizija

  Mihane Ismajli je sudija u Osnovnom sudu u Pristini-Opsti Departman-Divizija za gradjanska pitanja. Sudija Ismajli diplomirala je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Pristini 1981 godine. Pravosudni ispit polozila je 2002 godine. Strucnu praksu je... Pročitaj više

 • Minir Hoti
  sudija

 • Murat Paçarada
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman Divizija za prekrsaje

  Murat Paqarada je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman -Dizivija za prekrsaje. Sudija Paqarada diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 1984 godine. Pravosudni ispit polozio je 2006 godine dok strucni rad odrzao kao sud... Pročitaj više

 • Mustafë Selimi
  Sudija Osnovnog suda u Pristini Divizija za prekrsaje

  Mustafe Selimi je sudija Osnovnog suda u Pristini, Divizija za prekraje. sudija Selimi  diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u pristini 1981 godine. pravosudni ispit polozio je 1985 godine dok strucnu praksu u O.P. Kosova Trans Pri... Pročitaj više

 • Naime Krasniqi - Jashanica
  Sudija Osnovnog suda u pristini Opsti Departman

  Naime Krasniqi-Jashanica je sudija Osnovnog suda u Pristini-Opsti Departman. Sudija Krasniqi-Jashanica diplomirala je na pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 1986 godine, dok je pravosudni ispit polozila 2003 godine. Od 2000 do 2005 godine ob... Pročitaj više

 • Naime Ahmeti
  Sudija Opsteg Departmana

  Naime Ahmeti je sudija Opsteg Departmana, Divizija za Prekrsaje u Osnovnom sudu u Pristini. Sudija Ahmeti diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2002 godine. Pravosudni ispit je zavrsila 2007 godine. Od 1987 pa do 1994 godine ... Pročitaj više

 • Naser Foniqi
  Sudija Osnovnog suda u pristini -Opsti Departman

  Naser Foniqi je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman. Sudija Foniqi diplomiro je na Pravnom faklultetu Univerziteta u pristini 2002 godine. Pravosudni ispit polozio je 2010 godine dok strucnu praksu u Okruznom sudu u Pristini kao strucn... Pročitaj više

 • Nora Bllaca Dula
  Sudija Osnovnog suda Departman za teska krivicna dela

  Nora Bllaca -Dula je sudija Osnovnog suda u Pristini departman za teska krivicna dela. Sudija Bllaca-Dula diplomirala je na pravnom fakultetu  Univerziteta u Pristini 1995 godine, dok pravosudni ispit polozila je 2004 godine. Od 2001 do 2003 ... Pročitaj više

 • Ramush Bardiqi
  Sudija

  Ramush Bardiqi  je sudija Departmana za Upravna pitanja u Osnovnom sudu u pristini. Sudija Bardiqi diplomiro je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Pristini 2002 godine. Pravosudni ispit polozio je 2010 godine. Sudsku praksu je odrzao u Advok... Pročitaj više

 • Rrustem Begolli
  Gjyqtar në Div. Kundervajtjes SR

  ________________ je sudija odelenja za__________ kao i rukovodilac odelenja za ______Osnovnog suda u __________ Sudija ________________ je diplomirao ______ godine na _____________ Pravosudni ispit je položio_______ godine. Profesionalnu praksu je... Pročitaj više

 • Sabit Sadikaj
  Sudija

 • Salihe Berisha Ahmeti
  Sudija Osnovnog suda -Opsti Departman Divizija za Prekrsaje

  Salihe Berisha Ahmeti je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman-Divizija za prekrsaje. Sudija Ahmeti diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2004 godine. Pravosudni ispit polozila je 2006 godine, strucnu praksu kod adv... Pročitaj više

 • Saranda Bogaj Sheremeti
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem SR

  __________________je sudija u _______ odeljenju Osnovnog suda u _____________Ogranak u __________Kamenici. Sudija __________je diplomirala na _____________godine______ Pravosudni ispit je položila________ godine. Od _______ godine do ______godine ... Pročitaj više

 • Shadije Gërguri
  Sudija osnovnog suda u Pristini Departman za teska krivicna dela

  Shadije Gërguri je sudija Osnovnog suda u Pristini Departma za teska krivicna dela. Sudija Gerguri diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u pristini 1991 godine. Pravosudni ispit polozila je 2003 godine. od 2003 do 2004 godine obavl... Pročitaj više

 • Shashivar Hoti
  sudija

 • Shpresa Hyseni
  Sudija Osnovnog suda u Pristini Departman za teska krivicna dela

  Shpresa Hasaj Hyseni je sudija Osnovnog suda u Pristini-Departman za teska krivicna dela . Sudija Hasaj Hyseni diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini  1977 godine, pravosudni ispit polozila 1988 godine. Od 1983 do 1984 go... Pročitaj više

 • Suzana Çerkini
  Sudija Osnovnog suda u Pristini

  Suzana Çerkini je sudija osnonvog suda u pristini Opsti Departman, sudija Cerkini diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerizteta u Pristini 1986 godine, Pravosudni ispit polozila je 2002 godine. Od 1992 godine do 1994 godine obavljala je ... Pročitaj više

 • Valbona Musliu Selimaj
  Sudija Osnovnog suda u pristini Departman za teska krivicna dela

  Valbona Musliu -selimaj je sudija Osnovnog suda u pristini Departman za teska krivicna dela. Sudija Selimaj diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u pristini 2002 godine. pravosudni ispit polozila je 2004 godine. od 2003 do 2004 godine o... Pročitaj više

 • Valon Kurtaj
  Gjyqtar

 • Vehbi Kashtanjeva
  Sudija Osnovnog suda Pristini- Departman za teska krivicna dela

  Vehbi Kashtanjeva je sudija Osnovnog suda u pristini Departman za teska krivicna dela. Sudija kastanjeva diplomiro je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u pristini 1979 godine. Pravosudni ispit polozio je 1989 godine dok sudsku praksu odrzao je u A... Pročitaj više

 • Vesel Ismajli
  Sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman

  vesel Ismajli je sudija Osnovnog suda u pristini- Opsti Departman. sudija ismajli diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u pristini 1988 godine. pravosudni ispit polozio je 2004 godine dok je sudsku praksu odrzao u PPQ Miitrovici 1988 godi... Pročitaj više

 • Violeta Namani
  sudija

 • Violeta Namani
  Sudija

 • Vjollca Limani
  Sudija Osnovnog suda u Pristini Divizija za preksaje

  Vjollca Limani je sudija Onsovnog suda u pristini Opsti Departman -Divizija za prekrsaje. Sudija Limani Diplomirala je na pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2002 godine. pravosnudni ispit polozila je 2005 godine od 2003 do 2004 godine obavl... Pročitaj više

 • Ylber Shurdhiqi
  Adudija Opsteg Departmana - Osnovnog suda u Pristini

  Ylber Shurdhiqi je sudija u Opstem Departmanu Osnovnog suda u Pristini. Sudija Shurdhiqi je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2005 godine. Pravosudni ispit je zavrsio 2010 godine. Strucnu praksu odrzao u Opstinskom sudu u Lip... Pročitaj više

 • Zenel Leku
  sudije

 • Avdi Haxhaj
  Sudija Osnovnog suda u Pristini - Ogranak u Glogovac

  Avdi Haxhaj je sudija Osnovnog suda u pristini -Ogranak u Glogovcu. Diplomiro je na pravnom fakultetu Univerziteta u pristini 1978 godine, dok pravosudni ispit polozio 1985 godine. Od 1980 do 190 godine radio je kao sudija Opstinskog suda u Drenas... Pročitaj više

 • Daut Qela
  Sudija

  ________________ je sudija odelenja za__________ kao i rukovodilac odelenja za ______Osnovnog suda u __________ Sudija ________________ je diplomirao ______ godine na _____________ Pravosudni ispit je položio_______ godine. Profesionalnu praksu je... Pročitaj više

 • Daut Behrami
  Sudija Osnovnog suda u Pristini-Ogranak u Glogovcu

  Daut behrami je sudija Onsovnog suda u Pristini Opsti Departman Ogranak u Glogovcu . Sudija behrami diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 1984 godine. Pravosudni ispit polozio 2002 godine, sudsku praksu zavrsio kao pravni savet... Pročitaj više

 • Shefqet Baleci
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Ogranak u Glogovcu

  Shefqet Baleci je sudija Osnovnog suda u pristini Opsti Departman Ogranak u Glogovcu. Sudija baleci diplomiro je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u pristini 1988 godine. Pravosudni ispit polozio je 2002 godine, dok strucnu praksu obavljao u Opsti... Pročitaj više

 • Vesel Gorani
  Sudija Osnovnog suda Pristini -Opsti Departman -Ogranak u Glogovac

  Vesel Gorani je sudija u Osnovnom sudu u Pristini-Opsti Departman-Ogranak u Glogovcu. Sudija Gorani diplomiro je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u pristini 1996 godine. Pravosudni ispit polozio je 2005 godine dok sudsku praksu odrzao u Opstinsko... Pročitaj više

 • Milena Djeric
  Nadzorni Sudija, Osnovni sud u Pristini – Opsti Departman – Ogranak u Gracanici

  Milena Djeric nadzorni sudija Osnovnog suda u Pristini- Opsti Departman- Ogranak u Gracanici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u  Pristini 2001 godine, pravosudni ispit polozila 2004 godine. Od 2000 do 2005 radila kao pravnik ... Pročitaj više

 • Avdirrahman Gashi
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Ogranak u Lipljan

  Avdirrahman Gashi je sudija Osnovnog suda u Pristini-Ogranak u Lipljan. Sudija gashi diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2002 godine, pravosudni ispit polozio 2006 godine, od 2004 godine do 2007 godine radio je kao referent i... Pročitaj više

 • Besim Kolshi
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman Divizija za prekrsaje Ogranak u Lipljanu

  Besim Kolshi je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman Divizija za prekrsaje -Ogranak u Lipljanu.  Sudija Kolshi  diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 1984 godine. Pravosudni ispit polozio je 1987 godine, pr... Pročitaj više

 • Isa Gashi
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman Ogranak u Lipljanu

  Isa Gashi sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman Ogranka u Lipljan. Sudija Gashi diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 1983 godine. Pravosudni ispit polozio je 2013 godine, dok sudsku praksu u Opstinskom sudu u Lipljan... Pročitaj više

 • Isa Gashi
  Sudija

 • Selman Salihi
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Ogranak u Lipljan

  Selman Salihu je sudija Osnovnog suda u Pristini-Opsti Departman-Ogranak u Lipljan. Sudija Salihi diplomiro je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Pristini 1986 godine dok pravosudni ispit je polozio 2002 godine. Sudsku praksu obavljo je od 1989 -... Pročitaj više

 • Selman Salihu
  Sudija

 • Gazmend Bahtiri
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman Divizija za krivicna pitanja

   Gazmend Bahtiri je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman-Divizija za krivicna pitanja -Ogranak u Podujevo. Sudija Bahtiri diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 2007 godine, pravosudni ispit polozio je 2010 godin... Pročitaj više

 • Binak Duqi
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman - Ogranak u Podujevo

  Binak Duqi je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman-Ogranak u Podujevo. Sudija Duqi diplomiro je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 1987 godine,  pravosudni ispit polozio je 1990 godine u Zagrebu, strucnu praksu u Okruznom... Pročitaj više

 • Bujar Muzaqi
  Sudija Osnovnog suda -Opsti Departman -Ogranak u Podujevo

  Bujar Muzaqi je sudija Osnovnog suda u Pristini-Opsti Departman-Ogranak u podujevo. Sudija Muzaqi diplomiro je na Pravnom fakultetu univerziteta u pristini 2005 godine. Pravosudni ispit polozio 2010 godine. Sudsku praksu odrzao u pristini kod advo... Pročitaj više

 • Elheme Jashari
  Sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman

  Elheme Jashari je sudija Osnovnog suda u Pristini Opsti Departman -Ogranak u Podujevo. Sudija Jashari diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pristini 1988 godine, pravosudni ispit je polozila 2006 godine. Od 1989 do 2012 godine obavlja... Pročitaj više

 • Fatmir Aliu
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem - Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega Podujevë

 • Mehmet Emini
  Gjyqtar në Departamentin Pergjithshem SR

  ________________ je sudija odelenja za__________ kao i rukovodilac odelenja za ______Osnovnog suda u __________ Sudija ________________ je diplomirao ______ godine na _____________ Pravosudni ispit je položio_______ godine. Profesionalnu praksu je... Pročitaj više

 • Minir Hoti
  Sudija Osnovnog suda u pristini-Ogranak u Podujevo

  Minir Hoti je sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman-Ogranak u Podujevo. Sudija Hoti diplomiro je 2014 godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u pristini dok je pravosudni ispit polozio 2010 godine. U periodu od 2002 do 2004 godine radi... Pročitaj više

 • Xhevat Begolli
  Sudija Opsteg Departmana

  Xhevat Begolli je sudija Osnovnog suda u Pristini -Opsti Departman -Ogranak u Podujevu. Sudija Begolli diplomiro je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Pristini  1981 godine, pravosudni ispit polozio je  2003 godine. Sudsku praksu zavrsi... Pročitaj više